Експертиза давності документа

Експертиза давності документа  застосовується для визначення фактичного періоду виготовлення документа. Це досить популярний вид дослідження, оскільки до судів нерідко надаються підроблені документи – довідки, договори, протоколи, акти, медична документація, документи бухгалтерського обліку. Експертиза давності виконання документа має можливість виявити підробки документів, ґрунтуючись на розбіжності дати, зазначеної в документі, і періоду часу, коли фактично і був створений документ.

Експертиза давності документа є одним з видів технічної експертизи документів, але здійснюється фізико-хімічними методами. Експертиза давності складання документа шляхом дослідження послідовності виконання відбитків печаток, тексту та штрихів записів в документі. Печатки, штампи та підписи (записи) можуть бути внесені в документ в різний час. Можливо встановити в якій послідовності були нанесені реквізити в документі.

Для встановлення часу написання або друку документів беруться зразки, достовірно створені в той чи інший час. Це можливо при наявності великих масивів документів. Наприклад, якщо на експертизу представлений документ організації зі значним документообігом, то для порівняння вилучаються зразки офіційних паперів, складених у різний час. Це дозволяє визначити рівень і обсяг змін, що відбулися і скласти висновок про час, що пройшов з моменту створення спірного документа. Зразки паперів, взятих для порівняння, повинні бути виконані за допомогою тих же одиниць офісної техніки (принтери, копіювальні машини), написані тими ж кульковими або гелієвими ручками. Штемпельна фарба печаток на зразках також повинна збігатися з тією, що використана в спірному документі. Якщо всі надані зразки не збігаються зі спірним документом, то застосовуються інші методики аналізу давності створення документа або ж складається висновок про неможливість проведення експертизи.

Експертиза давності створення документа застосовується до наступних об’єктів: підписи, внесені в документ від руки; рукописні тексти (найчастіше розписки, довіреності, цивільні договори позики або оренди); тексти, які надруковані на струменевих принтерах; відбитки штампів, печаток, штемпелів.

Питання, які вирішуються фахівцями з експертизи давності документа:
Чи відповідає давність виконання документа, вказаній на ньому даті?
Чи є ознаки пізнішого внесення поправок (дописок, допечток) в документ?
Чи можливо, що підпис у документі виконано друкарськими речовинами, виробленими в недавній час (кілька років)?
Чи можливо, що документ певної давності був підписаний саме такими друкарськими засобами?
Яка черговість внесення обов’язкових реквізитів документа?
Чи міг документ бути створений раніше певного року?
Яка давність нанесення відбитку печатки в документі?
Яка черговість нанесення реквізитів в документі?
Чи виконані певні частини рукописного документа одночасно чи в різний час?
Чи наявні в документі дописки, коментарі, виправлення, які не збігаються за давністю виконання основного тексту документа?

Експертиза давності складання документу здатна виявити підробку, ґрунтуючись на розбіжності між датою, зазначеною на документі та періодом, коли насправді був створений документ. Для встановлення абсолютного віку записів використовуються фізико-хімічні методи дослідження залишкового вмісту летких компонентів  в штрихах записів. Для проведення  судової експертизи по встановленню давності виконання рукописних записів (підписів) надаються документи, записи в яких виконані пастами кулькових ручок.

В  процесі дослідження експерт  встановлює, що  наданий на дослідження екземпляр виконано в певний  період часу. Наприклад, не пізніше такого-то року. Якщо  в документі є дописки, або є сумнів, що підпис виконано в інший час ніж написано основний текст, чи у документ були додані записи після його  візування, в таких випадках визначається відносна давність окремих частин одного  і того ж самого документу. Нерідко в процесі створення документу, вдаються до різних способів старіння документу. Експертиза давності допоможе встановити факт штучного старіння документа

Розробка проекта Швидкий український хостинг