Структура інституту

Лабораторії Інституту

1. Лабораторія криміналістичних досліджень

У лабораторії виконуються такі види експертиз:

почеркознавча (за експертною спеціальністю 1.1 «Дослідження почерку та підписів»);

технічна експертиза документів (за експертними спеціальностями 2.1 «Дослідження реквізитів документів», 2.2 «Експертиза давності документа», 2.3 «Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів»);

трасологічна (за експертними спеціальностями 4.2 «Дослідження знарядь, агрегатів, інструментів і залишених ними слідів, ідентифікація цілого за частинами», 4.3 «Криміналістичне дослідження транспортних засобів», 4.4 «Дослідження ідентифікаційних номерів та рельєфних знаків»);

хімічна (за експертними спеціальностями 8.7 «Дослідження спиртовмісних сумішей», 8.11 «Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин»);

14.1 «Психологічна експертиза».

2. Лабораторія інженерно-технічних досліджень

У лабораторії виконуються такі види експертиз:

інженерно-транспортна (за експертними спеціальностями 10.1 «Дослідження обставин і механізму дорожньо-транспортних пригод», 10.2 «Дослідження технічного стану транспортних засобів», 10.4 «Транспортно — трасологічні дослідження»);

безпеки життєдіяльності (за експертною спеціальністю 10.5 «Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці»);

будівельно-технічна (за експертною спеціальністю 10.6 «Дослідження об'єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів»);

земельно-технічна (за експертною спеціальністю 10.7 «Розподіл земель та визначення порядку користування земельними ділянками»);

оціночно-будівельна (за експертною спеціальністю 10.10 «Визначення оціночної вартості будівельних об'єктів та споруд»);

пожежно-технічна (за експертною спеціальністю 10.8 «Дослідження обставин виникнення і поширення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки»);

гірничотехнічна (за експертною спеціальністю 10.15 «Дослідження причин та наслідків надзвичайних подій у гірничій промисловості та в підземних умовах»).

3. Лабораторія економічних, товарознавчих та автотоварознавчих досліджень

У лабораторії виконуються такі види експертиз:

економічна (за експертними спеціальностями 11.1 «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності», 11.2 «Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій», 11.3 «Дослідження документів фінансово-кредитних операцій»);

товарознавча та автотоварознавча (за експертними спеціальностями 12.1 «Визначення вартості машин, обладнання, сировини та товарів народного споживання» та 12.2 «Визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу»).

Запорізьке відділення

У складі ДНДІСЕ 5 липня 2012 р. утворено Запорізьке відділення Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз. Відділення створено у зв'язку із постійним збільшенням призначених експертиз судовими та правоохоронними органами, а також відсутністю у Запорізькій області спеціалізованої експертної установи, що призводить до тяганини під час досудового розслідування та судового розгляду справ. Напрямки діяльності відділення.

Розробка проекта Швидкий український хостинг