Пожежно-технічна експертиза

Основними завданнями пожежно-технічної експертизи є:

визначення причин, умов та процесів виникнення пожежі;
визначення часу та шляхів розповсюдження пожежі;
визначення обставин, які сприяли виникненню та розповсюдженню пожежі;
оцінка умов, засобів і способів гасіння пожежі;
відповідність технічного стану об’єкта протипожежним нормам.
Перед пожежно-технічною експертизою можуть ставитись і інші завдання, пов’язані з провадженням у справі про пожежі, якщо для розв’язання цих завдань необхідні спеціальні знання в галузі пожежної справи.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Де був осередок пожежі (місце виникнення початкового горіння)?
Якими шляхами поширювався вогонь від осередку пожежі?
Яка причина виникнення пожежі?
Відповідало стан об’єкта вимогам Правил пожежної безпеки?
Який час тривав пожежа?
Чим пояснюється найбільш інтенсивне горіння в даному місці об’єкта?
Чи можливо загоряння даної речовини (матеріалу) від даного джерела запалювання?
Чи можливо самозаймання даних речовин (матеріалів) за певних умов конкретного випадку?
Яка максимальна температура горіння даних матеріалів?
Чи не є причиною виникнення пожежі аварійний стан електричної мережі (коротке замикання, перевантаження і т.д.)?
Що було первинним: пожежа чи вибух?
З якої причини не спрацювало автоматичне протипожежне пристрій?
Чи належним чином використовувалась протипожежна техніка під час гасіння даної пожежі?
Де розміщувалися зони розвитку горіння, теплового впливу і задимлення з урахуванням наданих фактичних даних про матеріальну обстановку місця пожежі?
Яке джерело запалювання зумовив загоряння наявної горючого середовища (матеріалу, речовини) в місці формування осередку пожежі?
Який механізм виникнення пожежі?
Які обставини події пожежі зумовили її наслідки?
Якими вибухо- , пожежонебезпечними властивостями характеризуються надані на дослідження матеріали (речовини)?

Розробка проекта Швидкий український хостинг