Експертиза матеріалів, речовин та виробів

В рамках експертизи матеріалів, речовин, та виробів проводяться наступні види досліджень: дослідження спиртовмісних сумішей, дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин.

Дослідження спиртовмісних сумішей

В рамках цієї спеціальності досліджуються наступні види спиртовмісних рідин: спирт етиловий ректифікований, спирт етиловий сирець, горілки і горілки особливі, лікеро-горілчані напої, вина тихі (виноградні та плодово-ягідні), ігристі виноградні вина, водно-спиртові розчини, невідомі спиртовмісні суміші, коньяки, самогони.

У процесі дослідження вирішуються наступні питання:
Чи є в наданій на дослідження ємкості або на поверхні предмета (на одязі, папері) сліди рідин, що містять етиловий спирт?
Чи містить надана на дослідження рідина етиловий спирт?
Чи відповідає надана на дослідження рідина вимогам діючих в Україні стандартів?
Чи являється надана на дослідження рідина вином, із якого виноматеріалу виготовлена та до якого типу вина відноситься? Чи відповідає вимогам ДСТУ?
Чи відповідає за своїми характеристиками рідина у даній пляшці характеристикам напою, зазначеним на етикетці?
Промисловим чи саморобним способом виготовлена спиртовмісна рідина?
Чи мають надані на дослідження зразки спиртовмісних рідин спільну родову (групову) належність?

Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин

В рамках цієї спеціальності, переважно, проводяться дослідження речовин подразнюючої дії (із складу спецзасобів – газових балонів), спеціальних хімічних речовин – люмінофорів.

В рамках цієї спеціальності вирішуються наступні питання:
Чи маються у складі наданого газового балону речовини подразнюючої дії? Якщо так, то якої саме?
Чи маються на наданих на дослідження предметах сліди речовин подразнюючої дії? Якщо так, то якої саме?
Чи маються на представлених на дослідження предметах (гроші, матеріальні цінності, предмети одягу, змиви з рук або поверхонь предметів) нашарування спеціальної хімічної речовини (люмінофору). Якщо так, то чи мають вони спільну родову належність зі зразком спеціальної хімічної речовини, наданої для порівняння?

Розробка проекта Швидкий український хостинг