Головна

Інститут розпочав свою діяльність у 1993 році як Дніпропетровське відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. М. С. Бокаріуса.

Із сучасною назвою Інститут заснований у 2002 році згідно Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002 року № 341-р.

Зоною обслуговування Дніпропетровського науково – дослідного інституту судових експертиз є Дніпропетровська та Запорізька області.

Інститут є державною спеціалізованою установою, яка у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про судову експертизу”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про засади запобігання і протидії корупції”, іншими законами України, процесуальним законодавством України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями Міністерства юстиції України, іншими нормативно–правовими актами.

ДніпроНДІСЕ — одна з провідних державних експертних установ України.
Щорічно інститут виконує десятки тисяч судових експертиз, бере участь у створенні належної доказової бази, надає висококваліфіковану експертну допомогу правоохоронним органам, судам усіх рівнів, органам місцевої влади та громадянам.

Напрямки діяльності Інституту:

проведення судових експертиз, призначених у кримінальних провадженнях, цивільних, господарських, адміністративних справах, справах про адміністративні правопорушення, виконавчих провадженнях;

наукова робота в галузі судової експертизи і криміналістики і впровадження її результатів в експертну, слідчу і судову практику;

проведення експертних досліджень при вирішенні питань, що виходять за рамки судочинства із застосуванням засобів і методів судової експертизи, результати яких оформлюються як висновки експертних досліджень;

підготовка фахівців у галузі судової експертизи і підвищення кваліфікації експертних кадрів;

науково-інформаційна і методична діяльність.

Розробка проекта Швидкий український хостинг