Підготовка фахівців

Підготовка фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ

Дніпропетровський науково-дослідний інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (далі — ДніпроНДІСЕ) проводить підготовку фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, з метою присвоєння та підтвердження кваліфікації судового експерта, що здійснюється згідно з Положенням про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2015 № 301/5, зі змінами та доповненнями (далі — Положення).

Підготовка (стажування) фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ та мають намір отримати та/або підтвердити кваліфікацію судового експерта, здійснюється: за програмою підготовки з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи — Інститутом права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України; за програмами підготовки з відповідних експертних спеціальностей — НДІСЕ.

Фахівець, який має намір вперше отримати кваліфікацію судового експерта, спочатку проходить підготовку за програмою підготовки з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи, а потім за програмами підготовки з відповідних експертних спеціальностей.

Фахівець, який має намір пройти підготовку (стажування) в ДніпроНДІСЕ, подає:
заяву про допуск до проходження підготовки (стажування) згідно з додатком 3 до Положення; (Завантажити)
копію диплома про відповідну вищу освіту другого рівня за ступенем магістра з додатком до нього (за наявності також подаються копії дипломів за іншими рівнями вищої освіти з додатками до них);
відомості про відсутність судимості;
копії першої, другої сторінок паспорта;
дві фотокартки розміром 3 х 4 см.

Документи для проходження стажування з відповідної(их) експертної(их) спеціальності(ей) з метою підтвердження кваліфікації судового експерта подаються фахівцем до ДніпроНДІСЕ не пізніше ніж за 30 днів до закінчення терміну дії свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта.

Проведення атестації з метою визначення рівня професійної підготовленості фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ та мають намір отримати та/або підтвердити кваліфікацію судового експерта, здійснюється Центральною експертно-кваліфікаційною комісією при Міністерстві юстиції України. Фахівці, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, за проходження підготовки (стажування) вносять плату до ДніпроНДІСЕ, розмір якої визначається відповідно до кошторису витрат.

Довідки за тел. 056 726 54 01 (учений секретар — Кожельцева О.Л.)

Розробка проекта Швидкий український хостинг