Експертна діяльність

Перелік видів судових експертиз та експертних спеціальностей у ДніпроНДІСЕ

Почеркознавча та лінгвістична
1.1 — Дослідження почерку і підписів

Технічна експертиза документів
2.1 — Дослідження реквізитів документів
2.2 — Експертиза давності документа
2.3 — Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів

Експертиза зброї
3.3 — Дослідження холодної зброї

Трасологічна
4.2 — Дослідження знарядь, агрегатів, інструментів і залишених ними слідів,
ідентифікація цілого за частинами
4.3 — Криміналістичне дослідження транспортних засобів
4.4 — Дослідження ідентифікаційних номерів та рельєфних знаків

Матеріалів, речовин та виробів
8.7 — Дослідження спиртовмісних сумішей
8.11 — Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин

Інженерно-транспортна
10.1 — Дослідження обставин і механізму дорожньо-транспортних пригод
10.2 — Дослідження технічного стану транспортних засобів
10.4 — Транспортно-трасологічні дослідження

Безпеки життєдіяльності
10.5 — Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та
охорони праці

Будівельно-технічна
10.6 — Дослідження об’єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та
відповідних документів

Земельно-технічна
10.7 — Розподіл земель та визначення порядку користування земельними ділянками

Пожежно-технічна
10.8 — Дослідження обставин виникнення і поширення пожеж та дотримання вимог пожежної
безпеки

Оціночно-будівельна
10.10 — Визначення оціночної вартості будівельних об’єктів та споруд

Економічна
11.1 — Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності
11.2 — Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій
11.3 — Дослідження документів фінансово-кредитних операцій

Товарознавча
12.1 — Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів

Автотоварознавча
12.2 — Визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру збитку, завданого
власнику транспортного засобу

14.1 — Психологічна експертиза

Розробка проекта Швидкий український хостинг